Línies Estratègiques

CaixaBank Asset Management desplega el pla estratègic 2019-2021 Rendibilitat Responsable per tal de continuar sent la gestora líder a Espanya. S'enfoca en la definició d'un posicionament competitiu de futur i s'adapta a l'esperit i les línies marcades en el pla estratègic del Grup CaixaBank per al mateix període.

La nostra actuació es fonamenta en els valors corporatius de qualitat, confiança i compromís social, amb la visió de ser una "gestora referent en qualitat i rendibilitat sostenible". La missió de CaixaBank Asset Management és gestionar les inversions dels nostres clients i cercar rendibilitat, consistència i sostenibilitat.

 CLIENT EXPERIENCE.png


Oferir la millor experiència al client
L'objectiu és oferir una rendibilitat consistent amb productes innovadors i un elevat nivell de servei que cobreixi les necessitats actuals i futures del client. A més, el pla pretén continuar potenciant la nostra marca per mitjà d'acreditacions externes que reconeguin el nostre compromís amb la qualitat i l'excel·lència.

2. Transformación 875x860.png


Transformació organitzativa i tecnològica
Es pretén optimitzar els recursos i processos per dotar-los de més eficàcia i flexibilitat, a fi d'incrementar el valor afegit per als nostres clients. La finalitat és crear una organització i cultura que faciliti l'adequació a l'entorn i la seva transformació i que potenciï el talent de les nostres persones.

3. ADECUACIÓN.png


Adequació a l'entorn global
El propòsit és afermar CaixaBank Asset Management en un entorn global i oferir una resposta comercial destacada en l'àmbit internacional, després de l'adquisició per la seva banda de BPI Gestão de Activos i CaixaBank Asset Management Luxembourg.

3. ADECUACIÓN_0.png


Gestora Socialment Responsable
CaixaBank Asset Management té com a objectiu ser referent en inversió socialment responsable (ISR), assumir el mateix compromís estratègic que CaixaBank i impulsar solucions d'inversió que siguin socialment responsables.