Polítiques

Conseqüents amb els nostres principis

Accedeixi a les Polítiques que regeixen l'activitat de CaixaBank Asset Management Luxemburg:

La societat gestora va adoptar la Declaració de Polítiques de diligència deguda en relació amb les incidències adverses així com la Política d'implicació del gestor d'inversions delegat, disponible al lloc web de CaixaBank Asset Management SGIIC S.A. aquí.