Luxemburg

CaixaBank Asset Management Luxembourg, SA, propietat al 100% de CaixaBank Asset Management, SGIIC, SA, és la gestora de dues SICAV i un fons d'inversió mobiliària (FCP) a Luxemburg: CaixaBank Global SICAV, CaixaBank Wealth SICAV, i BPI Global Investment Fund (fonds commun de placement, fons d'inversió mobiliària).

Tant les SICAV com el FCP són vehicles constituïts a Luxemburg segons les disposicions de la Directiva UCITS i gestionats per delegació per CaixaBank AM, que, com a gestor d'inversions, està facultat per prendre decisions d'inversió segons les polítiques d'inversió que s'indiquen en cadascun dels fullets respectius d'aquests vehicles i la normativa en vigor.

Totes tres vehicles tenen una estructura paraigua amb diversos compartiments que ofereixen polítiques d'inversió diferents.

 

  • BPI Global Investment Fund FCP, inscrita a Luxemburg amb el número K11 de R.C.S., i inscrit al CSSF amb el número 01466.
  • CaixaBank Global SICAV, inscrita a Luxemburg amb el número B-179158 de R.C.S., i inscrita a la CSSF amb el número 07940.
  • CaixaBank Wealth SICAV, inscrita a Luxemburg amb el número B-203451 de R.C.S., i inscrita a la CSSF amb el número 08770.