CaixaBank Wealth SICAV

Societat d'inversió de capital variable constituïda a Luxemburg segons les disposicions de la Directiva UCITS. Disposa d'una estructura de SICAV paraigua que permet constituir diversos subfons amb diferents polítiques d'inversió. La gestiona per delegació l'equip dedicat a la gestió de fons internacionals i gestió discrecional Investments Solutions.

Riscos principals

As with any other investment, you should be aware of the risks you take when investing in an investment fund, including market risk, credit risk, liquidity risk and derivative financial instrument risk.

Nom ISIN Risc Categoria CNMV Data VL
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A LU2146193854 4 Global 21/09/2022
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E LU2146194076 4 Global 21/09/2022
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A LU1854482079 4 Global 21/09/2022
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E LU1854482236 4 Global
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I LU1854482319 4 Global 21/09/2022
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A LU1428814468 4 Global 22/09/2022
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E LU2091566013 4 - 22/09/2022
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I LU1428817727 4 Global 22/09/2022
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A LU2215889911 5 Global 10/09/2020
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E LU2215890091 5 Global 21/09/2022
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I LU2215912671 5 Global 10/09/2020
CAIXABANK WEALTH LEGERE PICTET CLASE A ES0000091181 - - 04/01/2022
CAIXABANK WEALTH LEGERE PICTET CLASE E ES0000091183 - - 04/01/2022
CAIXABANK WEALTH LEGERE PICTET CLASE I ES0000091184 - - 04/01/2022
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A LU2201937484 3 Global 10/09/2020
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E LU2201937641 3 Global 21/09/2022
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A LU1263959907 3 Global 21/09/2022
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E LU1542884819 3 Global 21/09/2022