CaixaBank Wealth SICAV

Societat d'inversió de capital variable constituïda a Luxemburg segons les disposicions de la Directiva UCITS. Disposa d'una estructura de SICAV paraigua que permet constituir diversos subfons amb diferents polítiques d'inversió. La gestiona per delegació l'equip dedicat a la gestió de fons internacionals i gestió discrecional Investments Solutions.

Riscos principals

As with any other investment, you should be aware of the risks you take when investing in an investment fund, including market risk, credit risk, liquidity risk and derivative financial instrument risk.

Nom ISIN Risc Categoria CNMV Data VL
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A LU2146193854 3 Global 19/02/2024
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E LU2146194076 3 Global 19/02/2024
CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE A LU2485542315 3 - 10/11/2022
CAIXABANK WEALTH CERES FUND CLASE E LU2485542406 3 - 19/02/2024
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A LU1854482079 3 Global 19/02/2024
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E LU1854482236 3 Global
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I LU1854482319 3 Global 19/02/2024
CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE A LU2485542158 3 - 28/09/2022
CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND CLASE E LU2485542232 3 - 19/02/2024
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A LU1428814468 3 Global 20/02/2024
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E LU2091566013 3 - 20/02/2024
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I LU1428817727 3 Global 20/02/2024
CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE A LU2485542588 2 Global 10/11/2022
CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND CLASE E LU2485542661 2 Global 19/02/2024
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A LU2215889911 3 Global 10/09/2020
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E LU2215890091 3 Global 19/02/2024
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I LU2215912671 3 Global 10/09/2020
CAIXABANK WEALTH LEGERE PICTET CLASE A ES0000091181 - - 04/01/2022
CAIXABANK WEALTH LEGERE PICTET CLASE E ES0000091183 - - 04/01/2022
CAIXABANK WEALTH LEGERE PICTET CLASE I ES0000091184 - - 04/01/2022